ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Testovanie na ochorenie COVID- 19 - 30.01.2021

Vážení občania,  v našej obci sa uskutoční dňa 30.01.2021 ďalšie testovanie na ochorenie COVID-19. Testovanie je dobrovoľné a bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. V záujme plynulého priebehu testovania, Vás prosím o navštívenie mobilného odberného miesta Kšinná – malá sála kultúrneho domu podľa nasledovného rozpisu:

 

ČÍSLO DOMU

ČAS

KŠINNÁ

1,2,4,5,6,8,9,11,12,14,18,24,25,31,32

8:00-9:00

KŠINNÁ

33,34,37,39,40,43,49,50,51,52,53,55,59

9:00-10:00

KŠINNÁ

61,62,64,66,67,69,72,75,76,77,79,82,83

10:00-11:00

KŠINNÁ

86,87,89,90,98,99,100,101,103,105,106,107,115,116,119,123, 125,127,129,131,136

11:00-11:45

KŠINNÁ

137,141,142,144,146,151,152,153,158,160,161,163,164,166,173,174, 176, 179,180,182,183,185

13:00-14:00

KŠINNÁ

186,188,192,194,195,196,197,199,200,201,202,203,205,210,211,212, 215

14:00-15:00

KŠINNÁ

217,220,221,222,224,225,229,230,231,232,233,236,239,241,242,243, 244

15:00-16:00

KŠINNÁ

245,246,248,249,250,251,253,255,256,259,260,262,263,264,265,266, 267, 268,269

16:00-17:00

KŠINNÁ

270,271,272,277,287,289,290,292,293,294,301

17:30-18:00

KŠINNÁ

303,307,309,312,320,322,330,331,338

18:00-18:30

ZÁVADA

2,9,12,16,19,24,31,33,35,37

18:30- 19:00

ZÁVADA

39,43,45,46,48,49,50,51,59,61,65,69,74,80,88,97,99,101,102,103,105, 109

19:00-20:00

PRESTÁVKY

 12:00-13:00

17:00-17:30

Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

Čakať na výsledky sa bude v exteriéri, preto sa vhodne oblečte.

Pri navštívení odberného miesta  Vás  prosím o disciplinovanosť, dodržiavanie odstupov, hygienických opatrení a pokynov organizátora.

 

Oznámenie o uložení listovej zásielky

OZNÁMENIE o uložení listovej zásielky

OBEC KŠINNÁ zastúpená starostkou obce JUDr. Tatianou Botkovou, oznamuje občanovi:

Radovan KŘIŽKA, trvale bytom obec Kšinná

že na Obecnom úrade v Kšinnej bola dňom 28.01.2021 uložená listová zásielka na jeho meno.

Bližšie informácie: 

Oznámenie o uložení listovej zásielky (súbor PDF, 128 KB, otvorí sa v novom okne)

Oznámenie starostky obce o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Kšinná

Oznámenie

starostky obce o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva Kšinná

Mgr. Ľubomír Adame bol zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obce Kšinná dňa 10.11.2018 za poslanca obecného zastupiteľstva Kšinná. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Kšinná mu zanikol dňa 14.01.2021 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 192 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  1. Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.
  2. Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.

Náhradným kandidátom v zmysle Zápisnice miestnej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do obecného zastupiteľstva obce Kšinná podľa počtu získaných platných hlasov je

Bc. Miroslava Jedličková           

s platnosťou vyhlásenia, t.j. 25.01.2021. Novonastúpená poslankyňa obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný sľub na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Oznámenie starostky obce o nastúpení náhradníka (súbor PDF, 154 KB, otvorí sa v novom okne)

Rozpis testovania na COVID-19 Kšinná, Závada p.Č.v. SOBOTA 23.1.2021

Vážení občania,  v našej obci sa uskutoční dňa 23.1.2021 testovanie na ochorenie COVID-19. Testovanie je dobrovoľné a bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. V záujme plynulého priebehu testovania, Vás prosím o navštívenie mobilného odberného miesta Kšinná – malá sála kultúrneho domu podľa nasledovného rozpisu:

 

ČÍSLO DOMU

ČAS

KŠINNÁ

1,2,4,5,6,8,9,11,12,14,18,24,25,31,32

8:00-9:00

KŠINNÁ

33,34,37,39,40,43,49,50,51,52,53,55,59

9:00-10:00

KŠINNÁ

61,62,64,66,67,69,72,75,76,77,79,82,83

10:00-11:00

KŠINNÁ

86,87,89,90,98,99,100,101,103,105,106,107,115,116,119,123, 125,127,129,131,136

11:00-11:45

KŠINNÁ

137,141,142,144,146,151,152,153,158,160,161,163,164,166,173,174,176, 179,180,182,183,185

13:00-14:00

KŠINNÁ

186,188,192,194,195,196,197,199,200,201,202,203,205,210,211,212,215

14:00-15:00

KŠINNÁ

217,220,221,222,224,225,229,230,231,232,233,236,239,241,242,243,244

15:00-16:00

KŠINNÁ

245,246,248,249,250,251,253,255,256,259,260,262,263,264,265,266,267, 268,269

16:00-17:00

KŠINNÁ

270,271,272,277,287,289,290,292,293,294,301

17:30-18:00

KŠINNÁ

303,307,309,312,320,322,330,331,338

18:00-18:30

ZÁVADA

2,9,12,16,19,24,31,33,35,37

18:30- 19:00

ZÁVADA

39,43,45,46,48,49,50,51,59,61,65,69,74,80,88,97,99,101,102,103,105,109

19:00-20:00

PRESTÁVKY

 12:00-13:00

17:00-17:30

 

Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

Čakať na výsledky sa bude v exteriéri, preto sa vhodne oblečte.

Pri navštívení odberného miesta  Vás  prosím o disciplinovanosť, dodržiavanie odstupov, hygienických opatrení a pokynov organizátora.

 

 

Informácie k celoplošnému skríningu

Zákaz vychádzania platný od 1. januára 2021 v čase od 5:00 hod do 01:00 hod nasledujúceho dňa a končiaci 24. januára 2021 sa opätovne predlžuje od 27 januára 2021.

Od 27.januára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 nasledujúcej noci platí prísny zákaz vychádzania, a to až do 2.februára 2021. Od  3. do 7. februára 2021 bude zákaz naďalej platiť v 37 najviac postihnutých okresoch.

Uznesenie vlády SR č. 30/2021  zo dňa 17. januára 2021, definuje opatrenia a  ich zmeny v najbližšom období až do 7.februára 2021.

Súbor na stiahnutie:

OZNAM- OBECNÝ ÚRAD

Vážení občania, vzhľadom na uznesenie vlády č. 808 z 31.12.2020 a z dôvodu ochrany verejného zdravia v aktuálnej vážnej epidemiologickej situácii bude

OBECNÝ ÚRAD OD 7.1.2021 do 24.1.2021  PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ.

Služby budú  poskytované elektronicky, cez e-mail info@ksinnazavada.sk a cez telefón 038/7699122.

V nevyhnutných prípadoch budú služby poskytované osobne, avšak to až po telefonickej alebo mailovej komunikácii.

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV SA NEVYBAVUJE.

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS