ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Miestne dane a poplatok

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia k dani z nehnuteľností a k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú pripravené na prevzatie. Výmery si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín:

 

Pondelok: 7:30-12:30    13:00-15:30

  Streda:    7:30-12:30     13:00-17:00

  Piatok:     7:30-12:30    13:00-14:00

 

Platiť je možné v hotovosti do pokladne na obecnom úrade alebo cez Internet banking.

Informácia o oznámení o strategickom dokumente- Územný plán obce Liešťany

Obstarávateľ, obec Liešťany, predložil Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie o  strategickom  dokumente  Územný plán obce Liešťany, zmeny a doplnky č. 3   (ďalej len  oznámenie) spolu s návrhom strategického dokumentu Územný plán obce Liešťany, zmeny a doplnky č. 3  (ďalej len návrh strategického dokumentu), ktoré Vám v súlade § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame.

Oznámenie spolu s návrhom strategického dokumentu je zverejnené na internetovej adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-liestany-zmen...

Strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu, v ktorom  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa bude alebo nebude posudzovať podľa vyššie uvedeného zákona.  

Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie Ulica G. Švéniho 3H,  971 01 Prievidza do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v pracovných dňoch  počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred e-mailom na adrese ivana.duchovicova@minv.sk ).

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín.

                                                                       

                                                                            JUDr. Tatiana Botková

                                                                                  starostka obce

 

Zverejnené dňa : 14.10.2021

 

Jesenný zber objemného odpadu

V sobotu dňa 16.10.2021 sa v čase od 9:00  do 14:00 hod. uskutoční pri kultúrnom dome zber objemného odpadu.

Do objemného odpadu PATRÍ: nábytok, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, umývadlo, vaňa, toaletná misa, kufor, detský kočík, bicykel a pod.

Nábytok je potrebné rozobrať na menšie časti, aby zaberal, čo najmenší objem.

Do objemného odpadu NEPATRÍ: Elektroodpad (sporáky, televízory, chladničky, elektronáradie, počítače), autobatérie, pneumatiky,  stavebný odpad, žele

Pracovné stretnutie poslancov

Vážení občania, 

dňa 08.10.2021 (piatok) sa uskutoční pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva s občanmi Závady pod Čiernym vrchom. Pracovné stretnutie sa začína o 17:00 hodine pred budovou potravín v Závade pod Čiernym vrchom.

 

 

Petícia za záchranu nemocnice v meste Partizánske

Mesto Partizánske spustilo petíciu za záchranu nemocnice v meste.

Touto cestou Vás chceme požiadať o podporu za zachovanie nemocnice.

Petičné hárky možno nájsť a vytlačiť na stránke www.partizanske.sk,

alebo na https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4550033711727686&id=100001633072029&sfnsn=mo 

                                                                                                                   Ďakujem.

                                                                                                            S pozdravom

                                                                                    PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná

                                                                       primátorka mesta Bánovce nad Bebravou

Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

Dňa  08.10.2021 /piatok/ MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje.

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Ščešnák Martin, ambulancia Bánovce nad Bebravou po predchádzajúcom telefonickom dohovore – tel. číslo: +421 387608261

V čase ordinačných hodín a podľa chodu v príslušnej ambulancii .

Chronické lieky Vám predpíšeme po odoslaní požiadavky cez ecasenka.sk alebo mailom : bonumedsro@gmail.com

Lieky od špecialistov si môžete dať predpísať u príslušného špecialistu.

Lieky po hospitalizácii Vám odošleme po oskenovaní / odfotení prepúšťacej správy a odoslaní na mail bonumedsro@gmail.com

Karanténne PN Vám vystavíme po odoslaní žiadosti cez ecasenka.sk

Ďakujeme

OTVORENIE KNIŽNICE

Vážení občania, milé deti,

od  08. 10. 2021 (piatok) opäť otvárame našu knižnicu.

Výpožičný čas:

Piatok: od 18:00 do 20:00 hod.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na dodržiavanie opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19.

Pri vstupe do knižnice je nutné dodržiavať hygienické opatrenia:

- prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom

- dezinfekcia rúk

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS