ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Orez konárov, zber biologicky rozložiteľného odpadu

OPÍLENIE KONÁROV

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste v čo najkratšom termíne opílili konáre stromov, ktoré sa nachádzajú na Vašich nehnuteľnostiach a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť  prevádzky miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia a taktiež aj bezpečnosť cestnej premávky.

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Od 18. marca do 30. apríla 2021 bude prebiehať zber biologicky rozložiteľného odpadu ( BRO ), a to konkrétne:

  • haluziny, konárov z orezávky stromov, kríkov a tují

MIESTO ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Kšinná: Hrabovky v blízkosti sýpky: (miesto bude označené )

Závada pod Čiernym vrchom: priestor vedľa obchodu ( miesto bude označené )

Občania, ktorí majú problém s odvozom, môžu požiadať na obecnom úrade na t.č. 038/7699122 o odvoz.

 

Testovanie na ochorenie COVID- 19 - 20.03.2021

Vážení občania, aj tento víkend je pre Vás zabezpečená možnosť otestovať sa v priestoroch kultúrneho domu v Kšinnej. Testovanie na ochorenie COVID-19 bude vykonávať mobilná odberová jednotka Emergency Support, o.z. v sobotu 20.03.2021 v čase od 16:00 do 20:00 hodiny.

Každý občan, ktorý má záujem o testovanie je potrebné, aby sa  prihlásil cez rezervačný formulár, ktorého link je zverejnený nižšie. Občania, ktorí sa nevedia registrovať, môžu telefonicky kontaktovať obecný úrad na  t.č. 038/7699122 a pracovníčka obce ich zaregistruje. Čas rezervácie je orientačný.

Pred vstupom do odberného miesta bude prebiehať kontrola zaregistrovaných.

Prosíme občanov, aby sa dostavili na odberné miesto 5 minút pred rezervovaným termínom.

Koniec rezervácie je v sobotu 20.3.2021 o 15:00 hodine alebo do naplnenia kapacity.

Rezervačný formulár- testovanie COVID-19

Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe porady riaditeľov škôl, ktorá sa konala 15.03.2021 oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 narodených v čase od 01.09.2014 do 31.08.2015, a detí, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku, sa uskutoční vo všetkých základných školách mesta v dňoch 14.apríla 2021 a 15.apríla 2021 v čase od 10:00 h. -16:00 h.

Bližšie informácie:

Usmernenie č.1/2021 (súbor PDF, 1,17 MB, otvorí sa v novom okne)

Slovenská pošta- Kšinná

Vážení občania,

POŠTA KŠINNÁ bude od 16.3.2021 otvorená v čase od 9:00-10:00 hodiny, a to až do odvolania.

Doručovanie bude prebiehať štandardne.

Prosíme poberateľov dôchodkových dávok, aby sa v určený čas dostavili na poštu, kde im bude dávka vyplatená.

Testovanie na ochorenie COVID- 19 - 13.03.2021

Vážení občania, aj tento víkend je pre Vás zabezpečená možnosť otestovať sa v priestoroch kultúrneho domu v Kšinnej. Testovanie na ochorenie COVID-19 bude vykonávať mobilná odberová jednotka Emergency Support, o.z. v sobotu 13.03.2021 v čase od 16:00 do 20:00 hodiny.

Každý občan, ktorý má záujem o testovanie je potrebné, aby sa  prihlásil cez rezervačný formulár, ktorého link je zverejnený nižšie. Občania, ktorí sa nevedia registrovať, môžu telefonicky kontaktovať obecný úrad na  t.č. 038/7699122 a pracovníčka obce ich zaregistruje. Čas rezervácie je orientačný.

Pred vstupom do odberného miesta bude prebiehať kontrola zaregistrovaných.

Prosíme občanov, aby sa dostavili na odberné miesto 5 minút pred rezervovaným termínom.

Koniec rezervácie je v sobotu 13.3.2021 o 15:00 hodine alebo do naplnenia kapacity.

Rezervačný formulár- testovanie COVID-19

Oznam od PZ Bukovina II Kšinná

Vážení občania,

v nastávajúcich jarných mesiacoch sa zver už pripravuje k privítaniu svojho potomstva, k čomu potrebuje viac pokoja a jelenia zver začína zhadzovať parožie. Z roka na rok sa v našom chotári zintenzívňuje zber parožia, ba dokonca vznikajú organizované skupiny pre zber zhodov s cieľom obchodovať s nimi a narúšajú tiché lokality zveri slúžiace k odpočinku.

Poľovnícke združenie si kladie za povinnosť s dôsledným dôrazom Vás upozorniť na zákon o poľovníctve § 24 o ochrane poľovníctva odsek 3 písmeno g, ktorý zakazuje zbierať parožie bez súhlasu užívateľa poľovného revíru.

Zbierať zhody podľa zákona o poľovníctve môže len poľovník, ktorý má povolenie užívateľa poľovného revíru. Zhody parožia patria užívateľovi poľovného revíru a je zakázané ponechať si ich bez jeho súhlasu.

Upozorňujeme celú verejnosť, že takouto činnosťou sa dostávate mimo zákon

Za neoprávnený zber zhodov môže byť uložená pokuta až do výšky 3000 Eur v prípade fyzickej osoby, pokiaľ ide o právnicke osoby, tak pokuta od 5000 do 15000 Eur.

Obraciame sa na Vás s presvedčením, že pochopíte pravú podstatu nášho hlasu k Vám.

                                                                                              PZ Bukovina II Kšinná

Stránky

Odoberať Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom RSS