Predstavenie kandidátov na generálneho dozorcu ECAV

Milí bratia , milé sestry,

dávam  Vám  do pozornosti pripravovanú diskusiu Mediálneho výboru ECAV s kandidátmi na pozíciu generálneho dozorcu.

Diskusia sa uskutoční ONLINE v sobotu 24. júla 2021 od 16:00 cez YouTube kanál ECAV s vami. 

Na nasledujúcom linku nájdete aj životopisy a motivačné listy oboch kandidátov.

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/marian-damankos-a-ivan-trepac-dvaja...