Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

Dňa 21.05. 2021 MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje.

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Kruták – Slatina n. B. po predchádzajúcom telefonickom dohovore – tel. číslo: 038 766 32 32.

V čase ordinačných hodín 7.00-11.15 hod.