AKCIE V OBCI UHROVEC 28.8.2021

KRAJSKÉ OSLAVY SNP

XV.MIKROEGIONÁLNE SLÁVNOSTI ZDRUŽENIA OBCÍ UHROVSKÁ DOLINA

100. VÝROČIE ZALOŽENIA TJ.TATRAN UHROVEC